Историја Географија Рељеф Клима

Монтана/Историја

Подручје Монтане традиционо остаје ван токова историјских процеса на Балканском полуострву. То је последица различитих природних географских и историјских фактора. У античко доба у овом подручју нису створени политички центри трачана. Друга особина је то да регион није био изложен грчкој колонизацији. Чак у римско доба /од ІІ века пр. Хр. до ІV века/ почињу динамичнији процеси стварања градског центра у облику данашњег региона Монтане. Тај центар створен је пре свега због близине римског царства – граница римске империје на Дунаву у једном периоду од неколико векова. У раном средњовековљу регион је насељен словенским племенима. Због својих историјских особина регион Монтане располаже са скромнијим културним наслеђем у поређењу са другим општинама. То објашњава зашто је у овом региону музејска мрежа слабије развијена у односу на друге регионе. Разлог за то је и чињеница да од ослобођења Бугарске од Турака у 1878. до данас, овде је организовано неколико археолошких истраживања мањег обима. У овом тренутку у Монтани функционишу Историјски музеј, Градска галерија уметности. Занимљиви за посетиоце су Споменик Васила Левскија, Драмско позориште „Драгомир Асенов“, основано 1962. и Регионална библиотека „Гео Милев“.