Историја Географија Рељеф Клима

Монтана/Географија

Регион Монтана простире се у централном делу Северозападне Бугарске и има површину од 3.635 km2, што је 3,2% територије Бугарске. Северна граница региона је река Дунав која је и државна граница са Румунијом. На југозападу регион се граничи са Србијом, а на југу су северни обронци Старе планине. Суседни региони су: на западу – Видин, на истоку – Враца, а на југу –Софија.

Битна предност региона, везана за његово простирање, је чињеница да кроз његову територију пролазе два европска саобраћајна коридора мреже TINA –коридор бр.4 (пут Е-79) Видин-Монтана-Враца-Софија-Кулата (РП I-1) и коридор бр.7 (река Дунав). Кроз територију региона Монтане пролази и најкраћи пут од Видина до Софије – другоразредни пут II-81 преко старопланинског прелаза Петрохан.