Историја Географија Рељеф Клима

Монтана/Клима

Клима региона је умерно континентална са хладном зимом и топлим летом. Главне реке су Огоста, Цибрица и Лом. Оне су са малим количинама воде и практично немају велику улогу у наводњавању. На територији региона Монтане налазе се бране „Огоста“ и „Среченска бара“ и још око 50 мањих брана са локалним значајем. Брана „Огоста“ саграђена је на реци Огости, а замисао је била да буде део заливног ситема који данас не функционише. То је највећа брана са зидом од земљаног насипа у Бугарској и једна од највећих на Балканском полуострву са воденим капацитетом 500 милиона м3. Брана „Среченска бара“ је саграђена као извор снабдевања водом регионалних центара Монтана и Враца, градова Берковица, Мездра и других насеља у та два региона. Једно од највреднијих природних богатства региона су минерални извори. Национални значај имају термални минерални извори у општини Варшец – град Варшец и село Спанчевци, чије воде се користе за лечење срчаних обољења, обољења централног и периферног нервног система, обољења ендокриног система, обољења мишићно-скелетног система и др. Извори са топлом минералном водом, који могу имати већу вредност за привреду откривени су у селу Барзија, општина Берковица. У насељама Боровци и Замфирово такође постоје минерални извори, али се они тренутно не користе и немају практични значај.