Култура, обичаjи и традицијa – историја кроз векове
Регион Монтана НИШАВСКИ ОКРУГ

Историјски музеј Монтана, Монтана

Историјски музеј у Монтани основан је у 1953. За скоро пет деценија остварен је значајан рад прикупљања, истраживања и популаризације културног наслеђа. Од 1968. до 1994. организују се системска археолошка истраживања која не само да обогаћују са новим подацима визију о развоју насеља у римском добу, него сведоче и о постојању насеља у околини данашњег града из камено-бакарног доба до краја Другог бугарског царства у XIV веку. Данас музеј поседује богату колекцију покретних споменика културе. У музеју су одвојени  следећи одсеци: “Археологија”, “Етнографија”, “Бугарска историја XV-XIX век”, “Нова историја”, “Најновија историја”, “Фондови”, “Односи са јавношћу и оглашавање”, “Непокретни споменици културе”. У експозицијоној сали музеја представљен је културно-историјски развитак Монтане и региона у периоду од V-ІV миленијума пре Хр. до ХХ века после Хр.: материјална сведочанства о животу првих људских заједница; трачанска култура из бронзаног и гвозденог доба; колекција судова од керамике и метала; мала бронзана пластика и мермерне култне скулптуре из Античке Монтане; узорак средњовековне бугарске јувелирне уметности је сребрно благо из ХІІІ-XІV века.