Култура, обичаjи и традицијa – историја кроз векове
Регион Монтана НИШАВСКИ ОКРУГ

Историјски музеј, Ћипровци

Ћипровачки историјски музеј основан је 1988. у директној вези са националном прославом 300-годишнице Ћипровског устанка. Експозициона површина у главној згради почиње са археолошким проналасцима из широког хронолошког периода – од неолита до касног средњег века. У пет сала музејске експозиције представљени су догађаји и процеси који одређују значајно место града у бугарској и светској историји. Прва сала је посвећена рударству; представљен је развој производње, прерађивање руде са фокусом на нове технологије донете на овај простор од саксонских рудара. У другој сали изложени су накити Ћипровачке златарске школе ( XVI - XVII в.) и њихова дистрибуција у целој Европи. Трећа сала представља место и улогу католицизма у животу Ћипровчана у XVII в. – просветарство, дипломатска и мисионарска активност локалног католичког свештеног лица, подизање и развој Ћипровачког устанка и миграциони покрети после устанка у данашњим румунским и хрватским пределима; У четвртој сали представљен је развој ћилимарства у Ћипровцу. У петој сали је експозиција црквеног сликарства. У Катерининој кући налази се изложба, која представља свакодневицу и обичаје торлака, а у дворишту су засађене биљке које се користе за бојење тканина природним бојама.