Балнеология, спа, спорт и рекреация
Област Монтана Окръг Нишава

Рекреационен туризъм - видеопредставяне

Филма е направен по проект "Опознай непознатата част на Балканите", който е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество

по ИПП България – Сърбия,

възложител - "АРР и БЦ 2000" - Монтана,

изпълнител: "НИБ-А Консулт ЕООД