ЗАНАТИ И ФОЛКЛОР – МИСТИЧНО ПУТОВАЊЕ КРОЗ ОБИЧАЈЕ
Регион Монтана Нишавски округ

Народни плес

Народни плес у Северозападној Бугарској је изузетно богат и разноврстан. Одликује се вихорном игром, слободом кретања и једноставношћу извођења. Игром људи у овом региону покушавају побећи од брига, проблема свакодневице, сеоског рада и предају се радости и весељу. Овде се плес често поистовећује са „летењем“ и „безбрижношћу“. Типични „северњачки” плес је са ситним корацима, лаким покретима и финим уравнотеженим трескањем ногама и раменима. Често се могу видети чучњеви, плетенице и карактеристична узвикивања. Већина плесова je комбинованa, а покрећу се пре свега ноге. У плес учествују и глава и тело. Врло карактеристично је широко и слободно махање рукама, као да плесачи не стоје на земљи него „лете”. Типични за регион Монтане су народни плесови у ритму 2/4 (са ситним корацима). У већини игара плесачи се држе за руке али често се користи хват за појас. Скоро свако коло („хоро”) почиње полако и мирно, али се убрзо ритам убрзава а кораци постају ситнији. Током дужег плеса плесачи по неколико пута мењају ритам враћајући се почетним мирним и широким покретима да би се одморили. Популарна кола („хора”) у Северозападном етнографском региону су: Дајчово коло; Пајдушко коло; Јеленино коло; Ганкино коло; Дунавско коло; Чичово коло; Ћеркеско коло; Кулско коло; Шира; Гамзовјана; Изручанка; Торлашко коло; Србо-весељашко коло; Ситно влашко коло.