Област Монтана Окръг Нишава

Бързо хранене

Аладин

Монтана 3400, ул.“Георги Пеячевич“ № 4

Тел:+359(0)87 8451925

 

Бърза закуска "Лакомника"

Монтана 3400, пл. "Жеравица"№ 1

Тел:+359(0)0876 717 001