История География Релеф Климат

Монтана/География

Област Монтана заема централната част на Северозападна България с обща площ от 3 635 кв.км, което е 3,2 % от територията на Република България. Северна граница на областта е река Дунав, която е и държавна граница с Румъния. На югозапад областта граничи със Сърбия, на юг е ограничена от северните склонове на Стара планина. Съседна област в западна посока е Видин, в източна - област Враца и в южна посока - област София.

Важно предимство на областта, свързано с местоположението й, е фактът, че през територията й минават два от европейските транспортни коридори от мрежата TINA -коридор № 4 (път Е 79) Видин-Монтана-Враца-София-Кулата (РП І-1) и коридор № 7 (река Дунав). През територията на област Монтана преминава и най-краткия път от Видин за София – второкласен път ІІ - 81 през Старопланинския проход Петрохан.