1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Трансгранична област Монтана – Нишава

Тематичен туризъм – възможности за развитие и промотиране на трансграничната област Монтана – Нишава...

 

Територията на област Монтана и окръг Ниш притежава голям ресурсен потенциал за туристическо развитие. Налице са ресурсни възможности за развитие на отдих и туризъм.

Природно-географските условия и историческото наследство на област Монтана позволяват в общините на нейната територия да се развият различни видове специализиран туризъм - еко, ски, културен, селски, ловен и риболовен, спа и балнеолечение. Основните ресурси и потенциали са съсредоточени в общините Лом, Монтана, Берковица и Вършец. С изявени ресурси и перспективи за туристическо развитие са:

  • балнео-туризъм – общините Вършец (гр. Вършец и с. Спанчевци) и Берковица;

  • еко- и селски туризъм – общините Берковица (с. Черешовица, с. Бързия, с. Бистрилица), Чипровци, община Г.Дамяново, със селата от поречието на р. Дългоделска Огоста (с. Копиловци, с. Говежда, с. Дива Слатина и с. Меляне);

  • планински туризъм – Берковица; воден и речен туризъм – язовир Огоста (общини Монтана и Берковица); кулинарен туризъм; религиозен туризъм; риболовен и др.

 

Ниш е един от най-старите градове на Балканите, наричан “Портата между Изтока и Запада”. От древни времена е бил пресечна точка на големите търговски пътища. Градът е основан от Келтите през трети век преди Христа. Праисторическите жители са наричали града Нависос - градът на Феите.

Благодарение на важното си географско положение, природни ресурси, транспортна инфраструктура и богато културно-историческо наследство, този регион притежава изключителни възможности за развитие на туризма. Курортният туризъм има дълга традиция – от откриването на минералните извори от римляните до наши дни. В окръг Ниш има няколко известни курорта - Нишка баня спа (окръг Ниш), Куршумлишка баня спа, Проломбаня спа и Луковска баня спа (окръг Топлица).