Култура, обичаи и традиции – историята през вековете
Област Монтана Окръг Нишава

Архитектурен ансамбъл Баните - парк "Слънчева градина", общ. Вършец

Името на градината идва от нейните алеи, изградени във формата на лъчи от специален камък, който отразява слънчевата светлина.