Култура, обичаи и традиции – историята през вековете
Област Монтана Окръг Нишава

Турската (римска) баня, гр. Берковица

Турската (римска) баня. Архитектурно-строителен паметник на културата. Изградена е през 1665 г . върху част от основите на стените на римска къпалня. Строена е след завладяване на Берковския край от римляните.