Култура, обичаи и традиции – историята през вековете
Област Монтана Окръг Нишава

Лапидариум - археологическа експозиция, гр. Монтана

Лапидариум – археологическа експозиция е място, където са подредени камъни с археологическо значение — статуи, каменни плочи с епиграфи, архитектурни детайли като колони, фризове и акротерии. Археологическата експозиция Лапидариум, която се намира в красивия парк на Попската градина, в близост до църквата "Св. св. Кирил и Методий" и само на няколко минути разстояние от Михайловата къща. Археологическата експозиция включва петдесет и шест паметници, открити в града и региона. Могат да се видят почти незабележими надписи върху паметниците, които са единствените извори за плочите и повечето от информацията свидетелства за историята на града и културата на хората, живяли някога по тези земи. Някои от надписите свидетелстват за вярванията на местните хора в Диана, считана за богиня и покровителка на града, на Аполон и на още много други божества. Някои плочи свидетелстват за римски императори, властвали някога, за управляващи на Долна Мизия и региона, както и за доспехите и делата на различни военнослужещи и дори обикновени хора. Паметниците са обявени за културно исторически ценности и в периода от откриването им по тях са водени различни научни експедиции, с цел изясняване на произхода и информацията, написана върху тях.