Култура, обичаи и традиции – историята през вековете
Област Монтана Окръг Нишава

Михайлова къща към Регионален исторически музей, гр. Монтана

Музейният обект Михайлова къща, открит през 1955 г. като къща- музей  “Христо Михайлов”, е най-старият запазен паметник в архитектурно-строително отношение на територията на гр. Монтана. Намира се в непосредствена близост до православния храм “Св.св. Кирил и Методий”  и археологическата експозиция Лапидариум. В къщата е подредена етнографската експозиция “В света на баба и дядо”, която представя градския и селски бит от края на ХIХ и началото на ХХ в. Запазен е и кът на патрона.