1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Тематски туризам

Прекогранични регион Монтана – Нишавски округ

 

Тематски туризам – могућности за развoj и промовисање прекограничног региона Монтана – Нишавски округ

Територија Монтанског региона и Нишавског округа поседује велики ресурсни потенцијал за развој туризма. Постоје ресурсне могућности за развој рекреациjе и туризма. Природно-географски услови и историјска баштина региона Монтане омогућавају да се у општинама њеног региона развијају различите врсте специjализованог туризма - еко, ски, културни, рурални, ловни и риболовни, спа, балнео и др. Главни ресурси и потенцијал концентрисани су у општинама Лом, Монтана, Берковица и Варшец. Локалитети са израженим ресурсима и перспективама за туристички развој су: Балнео туризам – општине Варшец (град Варшец и село Спанчевци) и Берковица; Еко и рурални туризам – општине Берковица и Ћипровци; Планински и ски туризам – Берковица; Водени и речни туризам – брана Огоста (општине Монтана и Берковица); „Гурмански” туризам; Верски туризам; Риболовни и друге врсте туризма.

Ниш је један од најстаријих градова Европе. Одавнина је познат као „капија истока и запада“ јер се налази раскрсници путева који спајају Европу са Блиским Истоком. Још из древних времена град је био раскрсница великих трговачких путева. Град су основали Келти у трећем столећу пре Христа. Праисторијски становници звали су га Наисус – град вила. Због свог важног географског положаја, природних ресурса, саобраћајне инфраструктуре и богате културно-историјске баштине овај регион поседује изузетне могућности за развој туризма. Бањски туризам има дугу традицију – још из времена кад су римљани открили минералне изворе па до данас. У Нишком региону налази се неколико познатих бања – Нишка бања (Нишавски округ), Куршумлијска бања, Пролом бања и Луковска бања.