Природа и красота
Област Монтана Окръг Нишава

Свърлишка планина

Свърлишките планинини се разполагат на територията на община Бела Паланка, община Свърлиг, община Нишка Баня и община Пантелей. Най-високият връх Зелени връх е с височина 1334м., съседни планински върхове са с височина 700-1000м.
Свърлишките планинини обхващат площ от 430 km². Планината граничи с река Тимок, Нишавска и Нипка котловини.