Природа и красота
Област Монтана Окръг Нишава

Река Нишава

Река Нишавa, която тече през България и Сърбия, е с дължина от 218 км и е най-дългият приток на река Южна Морава. Нишава извира в България под връх Ком в Стара планина. Извира близо до границата със Сърбия, така че потокът на реката в България е само с 67 км дължина и няма големи притоци.

При преминаването си през село Гинци, реката е известена като Гинска река. Тече на юг и след това рязко завива на запад към Годечка долина, като преминава през село Разбоище, след което формира дефилето. Излиза от котловината при село Калотина, което е граничен пункт между България и Сърбия (Калотина - Градина) и продължава на запад през Сърбия. Простира се на 151 км главно на запад, минавайки през Нишава, Димитровград, Пирот, Бела паланка, Нишка Баня и Ниш. На около 10 км западно от Ниш (край село Трупала), се влива в Южна Морава .

Река Нишава географски спада към басейна на Черно море с площ от 3950 км² (1237 км² в България, 2713 км² в Сърбия). Нишава днес не е плавателна река, но в древността е била. Тя има многожество малки притоци: Темшица, Височица, Ерма, Червена река, Кортница, Кутинска река по лявото пориче.

Долина Нишава е част от естествения път в древността, свързващ Европа и Азия. Пътят следва долината на реките Велика Моравия, Нишава и Марица до Истанбул. Пътни и железопътни маршрути Белград – София - Истанбул следват този маршрут. Най-известната геоложка формация е Сичевска клисура, между Бела Паланка и Нишка баня. Ждрелото е кръстено на село Сичево.

Нишава е особено пълноводна в дефилето си между Сичево и Остривица. Водите и се използват за напояване, риболов и производство на електроенергия. Ждрелото е с 17 км дължина и 35-400 м дълбочина. Образува каньона Градишка каньон.