Природа и красота
Област Монтана Окръг Нишава

Преконовска пещера

Преконовска пещера се намира на 5 км югоизточно от Свърлиг, над село Преконога, в леко наклонено карстово плато. Пещерата привлича учени и авантюристи, и притежава неизмеримо богатството от сталактити и сталагмити, подземни реки и езера, театри, чиито тавани са високи по тридесет метра. Тук са открити най-старите следи на живот на палеолитния човекът. Това е първата пещера в Сърбия, която се използва за туризъм, но днес е забравена.