Природа и красота
Област Монтана Окръг Нишава

Връх Трем

Трем (1810 м.) е най-високият връх на планината Сува, представлява плато, изцяло заето от котловини и долини, в ниските си части покрити с трева. Сува планина се намира в югоизточната част на Сърбия, дълга е 45 км и широка 15 км, като в геоложко и географско отношение принадлежи към Карпатско- Балканската планинска верига на границата с по-стария Сръбско- Македонски масив. Планината се простира на севрозапад – югоизток, като във високите си части достига 250 м до 1810 м височина, планинската верига започва на изток от Нишка баня и завършва югозападно от Бабушнице, в долина Лужничка, през която тече река Лужничка.
От върха може да се види на красивата панорама на планинските пейзажи. При хубаво време може да се види Стара планина, Сичевската клисура и околните планини. В Района се намира и малкия курорт Нишка Баня, който е известен със своите минерални и лековити извори.