пътуване през мистика и обичаи
Област Монтана Окръг Нишава

Народни обреди и обичаи

Лазарки, Ладуване (Дайлада), Капанска сватба, Пеперуда, Герман, Русалии – Калушари, Гонене на змей