пътуване през мистика и обичаи
Област Монтана Окръг Нишава

Народни носии

Женска – двупрестилчена носия; мъжка – белодрешна носия