Природа и красота
Област Монтана Окръг Нишава

Планински маршрут 2, общ. Берковица

Маршрут №2 От м. Клисурски соват до м. Пръшковица. Отклонение от трасето Ком – Емине в източна посока, около 3 часа, трасето минава през вековна букова гора.