Природа и красота
Област Монтана Окръг Нишава

Природен резерват „Горната Кория”, общ. Берковица

Град Берковица е известен с природен резерват „Горната Кория”. Разположен е върху северните склонове на Западна Стара планина в подножието на връх Ком. Общата му площ е 161 ха, откоято 146.1 ха залесени и 14.9 ха незалесени. Намира се на надморска височина от 1100 до 1700 м. (средно 1500 м.) със северно, северозападно и североизточно изложение.