Природа и красота
Област Монтана Окръг Нишава

Връх Ком, общ. Берковица

Връх Ком (2016 м.) е четвъртият по височина връх в Западна Стара планина и е първенецът на Берковската планина. Най-удобният изходен пункт до този лесно достъпен връх, откъм София, е проходът Петрохан. Преодоляваната надморска височина е около 600 м., докато откъм Берковица тя е около 1600 м. Северните склонове и седловината Мочурище са обрасли с иглолистни гори, а по-надолу - с букови. От тук извират Берковска река, Гинска, Височица и др. Откъм Чипровския балкан връх Ком изглежда като купа сено, устремила се към небесната синева. Гледан от Тузлата или м. Локви, Ком има исполински вид с почти отвесния си северен склон. На пролет от него се откъсват грамадни лавини и се смъкват по голямата Фуния.