Природа и красота
Област Монтана Окръг Нишава

Защитена местност "Копрен - Равно буче - Деяница -Калиманица", общ. Монтана

Защитена местност “Копрен - Равно буче – Деяница - Калиманица” - с обща площ 536,4 ха горски фонд, обединяваща четири живописни местности в Копиловския дял на Западна Стара планина, община Г. Дамяново. Разнообразният ландшафт, включващ вековни широколистни и иглолистни гори, пъстроцветни поляни, осеяни с много защитени и редки представители на флората, скални зъбери и кристално чисти изворни поточета и реки, прави гледката неповторима и привлича целогодишно стотици туристи и любители на дивата природа. С разрешението на МОСВ са изградени две екопътеки. В границите на защитената територия се намират и два от най-красивите в Северозападна България водопада –“Дуршин” и “Водният скок“, обявени за природни забележителности.