Природа и красота
Област Монтана Окръг Нишава

Пещера "Мишин Камък", общ. Чипровци

Намира се между селата Горна Лука и Превала (на 2 км. северозападно от с. Горна Лука, на десния бряг на р. Превалска Огоста) в Чипровския дял на Стара планина, в едноименния лесопарк. Обявена за природна забележителност и е с обща площ 0,5 ха. Пещерата е известна с множеството си бели кристални образувания и подземни езерца, но не епроучена. Консервирана е с цел предпазване от разрушения и разграбване. Пещерата е на около 50 м. над нивото на реката. След 80-метрова входна галерия с ширина 8-9 м. и височина 4-7 м., на чиято половина се отваря входа към долния етаж, пещерата се разклонява на юг и запад. Южното разклонение е с дължина 155 м. и с ширина, варираща от началото към края от 35 м. до 85 м. при средна височина 2.5 м., разделена надлъжно и напречно от масивни скални колони, които му придават лабиринтен характер. Южното разклонение, дълго около 200 м., води до най-голямата зала с размери 50 х 30 х 24 м. На течни образувания - предимно сталактони и синтрови езерца. Дебели глинести наслаги по пода на цялата пещера и капеща вода.