За Проекта

Проект "Открийте непознатата част от Балканите"

Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия

 

Водеща организация: Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000

Партньор: Икономическа асоциация Регионален център за развитие на малки и средни предприятия и предприемачи – Ниш, Сърбия

Времетраене: януари 2013 г. – януари 2014 г.

Обща цел:

1. Създаване на устойчиво и балансирано икономическо развитие на туристическия бранш в трансграничния регион Монтана - Ниш. Монтана и Ниш имат потенциал за въвеждане на интегриран трансграничен туристически продукт (и) на базата на значителните им природни ресурси и културно наследство.

Специфични цели:

1. Стимулиране на туристическата дейност в трансграничната област Монтана – Ниш чрез предоставяне на качествени услуги. Предложеният проект има за цел да привлече туристически МСП и туроператори, както и индивидуални туристи.

2. Разработване и въвеждане на новаторски модел в сектора на туризма, които ще популяризира природните ресурси и културното наследство в трансграничния регион.

Дейности:

  1. Разработване на Проучване „Тематичен туризъм - възможност за развитие и популяризиране на трансграничната област Монтана-Ниш“ за определяне на основните туристически атракции в трансграничния регион и идентифициране на най-малко 7 тематични маршрути (културен, бизнес, етнография и фолклор, пътуване и отдих, и др.). Този нов туристически продукт ще бъде предоставен на фирмите от сектора и представян пред потенциалните туристи в района.
  2. Повишаване имиджа на трансграничния регион чрез видео презентация /филм/ за всеки един от маршрутите, изработен на три езика (български, сръбски и английски език).
  3. Създаване на трансгранична Асоциация, която ще включва малки и средни предприятия, неправителствени организации и лица, работещи в областта на туризма. Членството е на доброволни начала – на този етап не се предвижда оформянето й като юридическо лице.
  4. Провеждане на работни семинари, насочени към представители на МСП от туристическия сектор за представяне на тематичните туристически маршрути /забележителности, прилежаща инфраструктура и ползата от включването им в офертите на туроператорите/.
  5. Организиране и провеждане на 2 демонстративни обиколки с маршрути, определени от трансграничната Асоциация. В единият от тях ще участват представители на местната власт и медиите, а в другия – най-активните представители на туристическите фирми, членуващи в Асоциацията. Целта на демонстрациите е да покаже реалната ситуация на туристическата инфраструктура и възможностите за развитие в тази област.
  6. Провеждане на интернационална конференция – средство за насърчаване на идентичността на региони Монтана и Ниш, и изложба за представяне на туристическите продукти, предлагани от фирмите в сектора.
  7. Създаване на два туристически информационни центрове в Монтана и Ниш. За правилното им функциониране ще бъдат закупени и инсталирани на подходящи места 2 информационни електронни табла. С тяхна помощ гражданите и туристите ще получават необходимата информация за тематичните маршрути - интерактивна карта за всеки маршрут, описание на обектите, информация за настаняване, храна, работно време и разходи, места за отдих.

Подробна информация за проекта можете да изтеглите тук:

Проучване на тема "Тематичен туризъм – възможности за развитие и промотиране на трансграничната област Монтана – Нишава" (.pdf-535Kb)