Култура, обичаи и традиции – историята през вековете
Област Монтана Окръг Нишава

Къщата на семейство Стамболийски

Къщата на семейство Стамболийски  паметник от времето на властването на  Османската империя в региона. Намира се на ул. „Никола Пашич“№ 36 и в оцелелите исторически анали се открива, че строителството и е започнато от Ахмет Тюрк през 1875 г. Незавършена къща е била продадена на търговеца Тодор Станкович - Стамбол за 25 златни лири. Пракорът Стамбол търговецът получава заради търговските си връзки с Истанбул, и така къщата получава прозвището“Стамболийска къща“.
Къщата на Стамболийски е построена в типичен балкански архитектурен стил, богато украсена, притежава 10 стаи.