Култура, обичаи и традиции – историята през вековете
Област Монтана Окръг Нишава

Паметник на император Константин

През 312 г., по време на битката при Милвийския мост в Рим (Ponte Milvio), на император Константин се явил 'христограм', изписан на небето с посланието: "In hoc signo vinces" („С този знак ще победиш!“). Паметникът се намира до моста, като символ на преминаването на Константин Велики по него. Статуята е устремена към небето, а колоните са прорязани във формата на Христовия монограм. Наблюдателят добива впечатлението, че христограмът е изписан на небето.