Култура, обичаи и традиции – историята през вековете
Област Монтана Окръг Нишава

Концентрационен лагер Червен Кръст

Концентрационният лагер „Червен кръст“ е един от малкото запазени фашистки лагери в Европа, който по автентичен начин и днес свидетелства за страданията на сръбското, ромското и еврейското население, на комунистите, на многобройните симпатизанти на народно освободителното движение и партизаните, които са били затворени в него по време на немската окупация на Сърбия от 1941 до 1944 г.

Лагерният комплекс е разположен на площ от 7 хектара и е ограден с висока стена и бодлива тел. Състои се от главна лагерна сграда, две помощни приземни сгради, две кули, две наблюдателници, караулно помещение и чешма. В главната сграда са се намирали помещенията, в които са живели лагерниците, помещение за стражарите, където са се провеждали разпитите, медицински пункт, бръснарница и 10 единични килии (карцери). Единичните килии са без прозорци, с бетонен под и с отвор на покрива за осветление и вентилация. Една от тях даже не е имала вентилационен отвор. Първоначално сградата е построена през 1930 г. за нуждите на военната казарма „Червен кръст”, но още в началото на войната, през април 1941 г. с бодлива тел е отделена от казармата и превърната в лагер. По време на Втората световна война през лагера са минали около 30 000 души, от които над 10 000 са разстреляни на близкия хълм Бубань. Това, което отличава този лагер от останалите, е фактът, че на 12 февруари 1942 г. е осъществено масово бягство на лагерници. От 147 лагерници, които се опитали да избягат, 105 са успели, а останалите 82 са загинали по време на бягството. След това и още едно успешно бягство през декември същата година, лагерът се превръща в истински лагер на смъртта. На 12 февруари 1967 г., на 25-та годишнина от бягството на затворниците, лагерът е превърнат в Мемориален музей „12 февруари“.