Култура, обичаи и традиции – историята през вековете
Област Монтана Окръг Нишава

Галерия Синагогата

Синагогата в Ниш е „молитвеният дом" на евреите в Ниш; обектът, защитен от еврейската общност, е построена в центъра на Ниш през 1925 г. В синагогата се извършвали религиозни ритуали, отправяли се лични молитви и обети, тук се събирали членове на местната религиозна общност на евреите в Ниш и околностите в началото на Втората световна война.

Днес синагогата в Ниш не се използва за религиозни церемонии, а като паметник на културата. Тук се изпълняват множество концерти, изложби, литературни събития и др. В нея, вместо гласът на равина и звука от молитвата на евреите, се носят мелодиите на множество концертни изяви, гласа на поета от литературните събития, шума от изложби и музейни експозиции.