Култура, обичаи и традиции – историята през вековете
Област Монтана Окръг Нишава

Праисторически находища – Бубани и Голяма хумска чука

AРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТ ''БУБАНИ''

Археологическият обект ''Бубан'' е праисторически археологически обект непосредствено до Ново село, в близост до гр. Ниш. Обектът ''Бубан'' принадлежи към неолитната епоха – ''хумска'' културна група. Най-старите слоеве на находката ''Бубан'' принадлежат към периода от 5800 до 5500 г. пр.н.е. или към средния неолит (''старчевачка'' култура). Към днешна дата са изкопани 30 културни пласта от бронзовата и късната медна епоха.

 

ХУМСКА ЧУКА

Хумска чука е праисторически обект, разположен на север от село Хум, близо до Ниш, естествено укрепен и недостъпна от три страни. Принадлежи към ранната бронзова епоха Морава (Бубани – хумска група). Обектът е разположен в района на пребиваване на бубанската културата, чието проникване е свързано с втората половина на III хил. пр. Хр. Култури, принадлежащи към неолитния период и развивали се паралелно, са се разпространили южно от района на Тисаполгар Бодрог Керестурската култура. Разполага се в района на Олтения – на север, до Палегония – на юг,  около Морипа в Трансилвания, региона румънски и сръбски Дунав и Софийската котловина. Западната граница на разпространение на тази култура достига до Хомските палнини, Морава и планинския проход между Косово и Метохия .

Първото изследване на обекта започва Владимир Фюкс през 1933 г., съвмесно с университетът Харвард. Системни археологически разкопки са проведени през 1934 г. от Миодраг Гърбич и през 1956 г. от Милутин и Драга Гарапанин. Находището е богато на праисторически артефакти: керамични съдове – с по- груба изработка и полирани (Винча традицията) и оръжия. Открити са чаши с две дръжки, две чинии с ръбове, подгънати навътре, плоски плочи и амфори. Селището е използвано също и в римско време и в началото на славянския период.

Археологическият обект е под закрилата на държавата от 1949 г., а през 1979 г. е обявен е за паметник на културата със световно значение. Археологическите разкопки се извършват от Националния музей в гр. Ниш , Археологическия институт в Белград и Регионалния институт за защита на паметниците на културата на Ниш.