Култура, обичаи и традиции – историята през вековете
Област Монтана Окръг Нишава

Нишката крепост

Нишката крепост, разположена на брега на река Нишава в центъра на града, е една от най-красивите и най-запазените постройки от турската военна архитектура в централния Балкан. От страна на Римляните през Византийците, Словените, Българите и Сърбите, разрушавана е и възстановявана няколко пъти, за да придобие окончателния си вид през 1723 г., когато е построена от Турците в края на владението им в региона. За изграждането са били наети над 40 каменоделци от Цариград и около 400 строители от Ниш и околностите. Изграждането на крепостта е трябвало да стане възможно най-скоро поради важната си стратегическа позиция. Камъкът за строежа е носен от близкото село, били са използвани допълнителни строителни материали, както и всичко, което се намира в крепостта: надгробни плочи, колони и многобройни архитектурни части от Римския и Византийски периоди.

Крепостта епостроена върху площ от над 22 хектара с дължина 2100 м., високи 8 м., средна ширина 3 м. От външната страна крепостта е била заобиколена от ров, пълен с вода, като северната част е запазена и до днес.