Религията - духът на Балканите
Област Монтана Окръг Нишава

Храм "Св. Св. Кирил и Методи", гр. Монтана

Храмът "Св. Св. Кирил и Методи" е паметник на културата от местно значение. Иконите в него са направени от Христо Янчев, а иконостасът е създаден с растителни, геометрични и зооморфни орнаменти.