Религията - духът на Балканите
Област Монтана Окръг Нишава

Храм "Св. Димитър", с. Долна Бяла Речка, общ. Вършец

Храмът представлява еднокорабна базилика. Изграден е с дарения през1934 г., но преди него на това място е имало параклис, построен през1880 г. Няма стенописи и иконостасът и иконите на него датират от ХVІІІ в. В близката околност има 4 оброка, където по различно време от годината се правят курбани.