Религията - духът на Балканите
Област Монтана Окръг Нишава

Храм "Св. Параскева", с. Драганица, общ. Вършец

Малка еднокорабна църква с отворен притвор и централна камбанария. Тя е една от най-старите в района - построена е през 1865 г. В близост до църквата, в местността “Витлото” се намира оброк, където в миналото се е правил курбан на Свети Спас.