Религията - духът на Балканите
Област Монтана Окръг Нишава

Храм "Св. Възнесение", гр. Вършец

Храмът е построен през 1872 г. Изографисан е от Петър Самоковец през 1873 г.