Религията - духът на Балканите
Област Монтана Окръг Нишава

Габровачки манастир Св. Троица

Недалеч от Ниш, на около 2 км. на юг от село Габровац, се намира манастирския комплекс на Габровачкия манстир с църквата „Св. Троица“. Днешният храм „Св. Троица“, построен през 1835 г., по всяка вероятност върху основите на по-стара манастирска църква от XIII в. Заслугата за построяването на храма е на тогавашния търговец от Ниш кир Коста Тодорович. По време на борбата за освобождение на Ниш от турците в периода 1874-1877 г. въстаниците тайно се срещали в този манастир и са организирали въстанически отряди, които са се борили в околността на манастира преди сръбската войска да освободи Ниш. След обновяването през 1873 г. църквата е изографисана със сцени от Библията, а специално внимание привличат портретите на кир Коста Тодорович, Милош Обилич и цар Лазар.