Събитиен и бизнес туризъм
Област Монтана Окръг Нишава

Монтана

 • Международният фолклорен фестивал – Монтана, се организира от Община Монтана, България. Той е посветен на празника на града Свети Дух, който винаги е в понеделника след Петдесетнииа, т.е. 51 дена след Великден. Целта на фестивала е популяризирането на фолклорното наследство като уникален носител на националната идентичност, взаимноопознаване на културите и традициите, за да се повиши толерантността и да се създадат предпоставки и възможност за интензивен културен обмен между страните, фестивалът няма конкурсен характер. За участие са поканени танцови ансамбли за обработен фолклор от 5 различни държави без ограничения на възрастта. Съобразно предпочитанията си групите могат да изпълнят програмата си с жива музика или записи на CD. Допустимо е използването на електронната музика. Концертите от фестивалната програма се провеждат на открита естрада на централния площад на Монтана. Организират се и съпътстващи концерти в съседни населени места.
 • Празници Духов оркестър “Дико Илиев" – гр. Монтана с участието на представителен гвардейски духов оркестър към национална гвардейска част – гр. София – 11 май. Международните празници на духовите оркестри “Дико Илиев” са традиционна културна изява на Община Монтана. Целите на празника са както следва:
  • Запазване богатите традиции на духовите оркестри в регионален и национален план.
  • Популяризиране творчеството на самобитния композитор Дико Илиев и духоватамузика у нас и в чужбина.
  • Обогатяване и разнообразяване на културния живот в града и общината.
  • Стимулиране на междукултурното сътрудничество.
  • Развитие на фестивалния туризъм. Празниците се провеждат на всеки две години във време, определено от Община Монтана.

Условия за участие: В празниците могат да участват професионални и любителски духови оркестри без възрастови ограничения, както и мажоретни състави. Съставите се разпределят за участие в празниците по дни, съобразно жанровото разнообразие на програмата по преценка на организатора. Участниците включват в програмата си най-малко едно произведение на Дико Илиев и поне една пиеса на съвременен български композитор. Продължителността на програмата на участниците за всяко фестивално издание се определя от организатора. Празниците нямат конкурсен характер. Община Монтана връчва статуетка и грамота за участие на всеки оркестър.

 

Съпътстващи събития:

   • Конкурс за създаване на нови творби за духов оркестър.
   • Международен конкурс за детска рисунка „Тъпан бие, хоро се вие”.