История География Релеф Климат

Ниш/История

Ниш, на кръстопътя на балкански и европейски пътища, свързващи Европа с Близкия Изток, един от най-старите градове на Балканите и наричан от древни времена „врата между Изтока и Запада“.  Още от древността градът се е намирал на кръстопътя на основните търговски маршрути. Различните имена на град Ниш могат да бъдат открити в много исторически източници от Средновековието до наши дни. Всички те са много сходни, в зависимост от езика, на който е написан: Naissus , Nais , Nisus , Νισσα , Ναισσός , Νισος , Ниш, Ниш.

Първото селище на територията на днешен Ниш е основано от келтите през ІІІ век пр. н. е., а градът е кръстен на река Нишава (Naissa) от келтски предци, които го назовали „Вилина река“ (Navissos). От тогава градът и реката не са променяли имената си и те са останали същите: Ниш—Вилинград, Нишава—Вилинрека.