История География Релеф Климат

Ниш/География

Ниш се намира в Югоизточна Сърбия и е административен център на Нишки окръг.

Град Ниш се намира в Нишката котловина близо до мястото, където р. Нишава се влива вр. Южна Морава на 43°19' северна ширина и 21°54' източна дължина. Центърът на града е със 194 м надморска височина (при паметника в центъра на града). Най-високата точка на територията на града е Соколов камен, връх на Сува планина (1.523м надморска височина), a най-ниската се намира надолу от устието на Нишава при местността Трупале (173м надморска височина). Районът на града обхваща площ от 596,71 км2 и в него влизат Ниш, Нишка баня и 68 крайградски квартали и села. Географски Ниш се намира на кръстопътя на най-важните балкански и европейски транспортни коридори. През Ниш минава магистралата, която върви от север, от Белград, по долината на Морава, разклонява се на юг по долината на Вардар към Солун и Атина и на изток по долините на Нишава и Марица към София и Истанбул, а оттам към Близкия Изток. В Ниш се отклоняват и пътища на северозапад (към Зайчар, Кладово и Тимишоара) и на югозапад (към Адриатическо море). Всички тези пътища са били познати още от древността като пътища, по които са се придвижвали хора, стоки и войски. Това са били "Via Militaris" през периода на Римската империя и Византия и Цариградският път през Средновековието и по време на Османската империя, а днес това са основните европейски транспортни артерии на Балканите, които превръщат Ниш във важна кръстопътна точка между Европа, Мала Азия, Черноморския регион и Средиземноморието.