O пројекту

Пројекат "Откриј незнану страну Балкана"

Програм ИПА прекограничне сарадње Бугарска-Србија

 

Водећа организација: Агенција за регионални развој и бизнис центар 2000 – Монтана, Бугарска

Партнер: Привредно друштво Регионални центар за развој малих и средњих предузећа и предузетнштва - Ниш, Србија

Трајање: Јануар 2013 - Јануар 2014

Циљ:

1. Стварање одрживог и уравнотеженoг економског развоја туристичке привреде у прекограничном региону Монтана - Ниш. Монтана и Ниш имају потенцијал за увођење интегрисаног прекограничног туристичког производа на основу њихових значајних природних ресурса и културне баштине.

Специфични циљеви:

1. Стимулисати туризам у прекограничном региону Монтана - Ниш кроз пружање квалитетних услуга. Предложени пројекат има за циљ да привуче МСП из сектора туризма и туроператоре, као и појединачне туристе.

2. Развој и увођење иновативних модела у сектору туризма који ће промовисати природна богатстава и културно наслеђе у прекограничном региону.

Активности:

1. Развој Студије "Тематски туризам - могућности за развој и промовисање прекограничне области Монтана – Нишавски округ". Кроз ову студију, идентификоваћемо главне туристичке атракције у прекограничном региону. Зависно од туристичких атракција и њихове локације, идентификација најмање 7 тематских рута (културни, пословни, етнографски и фолклорни туризам, путовања и слободно време, итд). Овај нови производ биће доступан компанијама у сектору туризма, и представљен потенцијалним туристима у овој области.

2. Побољшати имиџ региона кроз видео презентацију / Филм / свих тематских рута на три језика (бугарски, српски и енглески).

3. Оснивање прекограничног удружења које ће обухватити мала и средња предузећа, невладине организације и појединце који раде у области туризма. Чланство је на добровољној основи - у овој фази удружење у форми правног лица.

4. Организовање и спровођење радионица. Радионице су усмерене ка МСП из сектора туризма. На свакој радионици биће представљене тематске руте са разгледањем, које се могу посетити, постојање инфраструктуре на овој рути и предности укључивања у понуду туристичких агенција.

5. Организовање и спровођење две демо туре са рутама дефинисаним од стране прекограничног удружења.На једној од њих биће представници локалних власти и медија, као и други најактивнији представници туристичких предузећа, чланови удружења. Циљ демо тура је да се покаже реално стање туристичке инфраструктуре и могућност за развој у овој области.

6. Одржавање међународне конференције – Начин да се промовише идентитет региона Монтана и Нишавског округа, као и изложба туристичких производа које нуде компаније у овом сектору.

7. У оквиру пројекта, биће постављена два туристичка информативна центра у Монтани и Нишу. За њихово функционисање ће се купити и инсталирати два инфокиоска на од говарајућим местима. Уз њихову помоћ грађани и туристи ће добити потребне информације о тематским рутама - интерактивну мапу за сваку руту, опис објеката, информације о смештају, храни, радном времену и трошковима.

 

Тематске руте:

"Тематски туризам – могућности за развoj и промовирање трансграничког региона Монтана – Нишава" (.pdf-565Kb)